მართლწერა

მიმართვა

მიმართვა

წოდებით ბრუნვაში დასმულ სახელს, რომელიც მეორე პირს/პირებს ან მეორე პირად წარმოდგენილ საგანს აღნიშნავს, მიმართვა ჰქვია. იგი გაუვრცობელია ან გავრცობილი სხვა სიტყვებით, ცალკე დგას ან წინადადებას ახლავს. ცალკე მდგომი მიმართვა, ჩვეულებრივ, დაძახებისას იხმარება, რომ მისამართი პირის ყურადღება იქნეს მიპყრობილი. თუ მიმართვა ცალკე არ არის გამოყენებული, იგი შეიძლება იყოს წინადადების თავში, ბოლოში ან წინადადების შიგნით. მიმართვა წინადადების …

მიმართვა Read More »

sworia arasworia

ხშირად დაშვებული 10 შეცდომა

ალბათ არ არსებობს ადამინაი, ვინც წერისას ან საუბრისას გრამატიკულ შეცდომას არ უშვებს. ხშირად ზოგი შეცდომა ძალიან გვაბრაზებს და ნერვებს გვიშლის. ალბათ ხშირად გიფიქრია ესაა სწორი ფორმა თუ ის? განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი 1. რამის თუ ლამის? სწორი ფორმაა ლამის! შეცდომაა: რამის თავი გავიტეხე. სწორია: ლამის თავი გავიტეხე. 2. იქეთ თუ იქით? სწორი ფორმაა იქით! შეცდომაა: იქეთ …

ხშირად დაშვებული 10 შეცდომა Read More »

მიმართვა

მიმართვა

მიმართვა ჰქვია წოდებით ბრუნვაში დასმულ სახელს, რომელიც მეორე პირის ან მეორე პირად წარმოდგენილ საგანს აღნიშნავს. 1. ცალკე მდგომი მიმართვის შემდეგ ძახილის ნიშანი დაისმის. – დედა!– რა გინდა შვილო? 2. თუ მიმართვა წინადადების თავშია, ძლიერი გრძნობითა და დიდი პაუზით წარმოთქმას გულისხმობს, მის შემდეგ ძახილის ნიშანი დაისმის, სხვა შემთხვევაში – მძიმე – ,,ქართლის დედაო! ძუძუ ქართლისა”– მარაბდელებო, …

მიმართვა Read More »

ჩართული სიტყვების ჩამონათვალი

ჩართული ჰქვია განკერძოებულ სიტყვას თუ სიტყვათა შეკავშირებას, რომლითაც მთქმელი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, წინადადებაში გამოთქმული აზრის მიმართ. ჩართულია ზოგჯერ მთელი წინადადებაც. ჩართული წინა სტატიაში უკვე განვიხილეთ, შეგიძლიათ გაეცნოთ. გრძნობისა და ემოციის გამომხატველი ჩართული სიტყვებია: საბედნიეროდ, ჩვენდა სასიხარულოდ, ჩვენდა ბედად, საუბედუროდ, სამწუხაროდ, რაღაც ეშმაკად, ჩემდა ჭირად, ღვთის შეწევნით, მტრისას, ერთი შეხედვით. დარწმუნებულობას შემდეგი ჩართული სიტყვები გამოხატავს: ცხადია, …

ჩართული სიტყვების ჩამონათვალი Read More »

რიგობითი რიცხვითი სახელების მართლწერა

რიგობითი რიცხვითი სახელები გამოხატავენ საგნის რიგს, დაესმით კითხვა – მერამდენე? და იწარმოებიან მე- -ე პრეფიქსითა და სუფიქსებით. გამონაკლისი რიგობითი რიცხვითი სახელი რომელიც მუცემული თავსართით ან ბოლოსართით არ იწამოება არის პირველი. პირველ რიგში შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მე- პრეფიქსი და -ე სუფიქსი ერთად არასდროს იწერება. მაგალითად მე-21-ე არასწორია! ახლა კი გასწავლით ყველაზე მარტივ ვარიანტს თუ როდის გამოვიყენოთ …

რიგობითი რიცხვითი სახელების მართლწერა Read More »

ქვიზი: რამდენად კარგად იცი სიტყვების მართლწერა

ალბათ ბევრჯერ დაგიგუგლავთ ახლაა სწორი თუ ეხლა? გზაჯვარედინი ერთად იწერება თუ ცალ-ცალკე? პატარა ქვიზი მოგიმზადეთ სადაც თქვენს შესაძლებლობებს დატესტავთ. სულ 8 კითხვისგან შედგება. გაგვიზიარეთ რამდენ სწორ პასუხს დააგროვებთ. აქვე შეგახსენებთ, თუ რომელიმე სიტყვის სწორი ვარიანტი გაინტერესებთ შეგიძლიათ კომენტარებში დაგვიტოვოთ კითხვა.

ჩართული

ჩართული ჰქვია განკერძოებულ სიტყვას თუ სიტყვათა შეკავშირებას, რომლითაც მთქმელი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, წინადადებაში გამოთქმული აზრის მიმართ. ჩართულია ზოგჯერ მთელი წინადადებაც. ქვემოთ გიზიარებთ წესებს თუ როგორ ვიხმაროთ მძიმეები ჩართულთან. ჩართული ჩვეულებისამებრ წინადადების თავში ან შუაშია, იშვიათად ბოლოშიც.  ჩართული მძიმით გამოიყოფა! ჩართული თუ წინადადების თავშია მის შემდეგ მძიმე იწერება, თუ შუაშია ამ შემთხვევაშ თავშიც და ბოლოშიც მძიმეებით გამოიყოფა …

ჩართული Read More »