იცი თუ არა ძველი ქართული სიტყვების მნიშვნელობები?

გააკეთე ქვიზი: იცი თუ არა ძველი ქართული სიტყვების მნიშვნელობები?