მიმართვა

მიმართვა

მიმართვა ჰქვია წოდებით ბრუნვაში დასმულ სახელს, რომელიც მეორე პირის ან მეორე პირად წარმოდგენილ საგანს აღნიშნავს. 1. ცალკე მდგომი მიმართვის შემდეგ ძახილის ნიშანი დაისმის. – დედა!– რა გინდა შვილო? 2. თუ მიმართვა წინადადების თავშია, ძლიერი გრძნობითა და დიდი პაუზით წარმოთქმას გულისხმობს, მის შემდეგ ძახილის ნიშანი დაისმის, სხვა შემთხვევაში – მძიმე – ,,ქართლის დედაო! ძუძუ ქართლისა”– მარაბდელებო, …

მიმართვა Read More »