რიგობითი რიცხვითი სახელების მართლწერა

რიგობითი რიცხვითი სახელები გამოხატავენ საგნის რიგს, დაესმით კითხვა – მერამდენე? და იწარმოებიან მე- -ე პრეფიქსითა და სუფიქსებით. გამონაკლისი რიგობითი რიცხვითი სახელი რომელიც მუცემული თავსართით ან ბოლოსართით არ იწამოება არის პირველი. პირველ რიგში შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მე- პრეფიქსი და -ე სუფიქსი ერთად არასდროს იწერება. მაგალითად მე-21-ე არასწორია! ახლა კი გასწავლით ყველაზე მარტივ ვარიანტს თუ როდის გამოვიყენოთ …

რიგობითი რიცხვითი სახელების მართლწერა Read More »