სისხლის მიმოქცევის სისტემა

სისხლის მიმოქცევის სისტემა 95000 კილომეტრზე მეტი სიგრძისაა