ჩართული

ჩართული სიტყვების ჩამონათვალი

ჩართული ჰქვია განკერძოებულ სიტყვას თუ სიტყვათა შეკავშირებას, რომლითაც მთქმელი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, წინადადებაში გამოთქმული აზრის მიმართ. ჩართულია ზოგჯერ მთელი წინადადებაც. ჩართული წინა სტატიაში უკვე განვიხილეთ, შეგიძლიათ გაეცნოთ. გრძნობისა და ემოციის გამომხატველი ჩართული სიტყვებია: საბედნიეროდ, ჩვენდა სასიხარულოდ, ჩვენდა ბედად, საუბედუროდ, სამწუხაროდ, რაღაც ეშმაკად, ჩემდა ჭირად, ღვთის შეწევნით, მტრისას, ერთი შეხედვით. დარწმუნებულობას შემდეგი ჩართული სიტყვები გამოხატავს: ცხადია, […]

ჩართული სიტყვების ჩამონათვალი Read More »

ჩართული

ჩართული ჰქვია განკერძოებულ სიტყვას თუ სიტყვათა შეკავშირებას, რომლითაც მთქმელი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, წინადადებაში გამოთქმული აზრის მიმართ. ჩართულია ზოგჯერ მთელი წინადადებაც. ქვემოთ გიზიარებთ წესებს თუ როგორ ვიხმაროთ მძიმეები ჩართულთან. ჩართული ჩვეულებისამებრ წინადადების თავში ან შუაშია, იშვიათად ბოლოშიც.  ჩართული მძიმით გამოიყოფა! ჩართული თუ წინადადების თავშია მის შემდეგ მძიმე იწერება, თუ შუაშია ამ შემთხვევაშ თავშიც და ბოლოშიც მძიმეებით გამოიყოფა

ჩართული Read More »